Generalforsamling i Rårup og Omegns Lokalråd

26. marts 2019

RolGeneralforsamling i Rårup og Omegns Lokalråd

Der indkaldes herved til generalforsamling i Rårup Og Omegns Lokalråd

Tirsdag den 26. marts kl. 19.00 i Rårup Hallen.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

15. marts 2019  /  Bestyrelsen:
Per U Nielsen - Henrik Krogsgaard – Kristian Johansen – Jan Kristiansen –  Nick Dinesen - Teddy Bovien